EDITIONS

Silver-Treasures-San-Lorenzo-Milano---2009

SILVER TREASURES SAN LORENZO MILANO
EUROPRINT, 2009

Magis,-putter-San-Lorenzo---2004

MAGIS – PUTTER SAN LORENZO
GRAFICHE VIANELLO, 2004

Monili-d'argento-San-Lorenzo---1998

MONILI D’ARGENTO SAN LORENZO
VIANELLO LIBRI, 2003

Moneyware-San-Lorenzo---2001

MONEYWARE SAN LORENZO
VIANELLO LIBRI, 2001

Cucinare-nell'argento-puro---1999

CUCINARE NELL’ARGENTO PURO
GRAFICHE VIANELLO, 1999

12-monili-d'argento-San-Lorenzo---2003

MONILI D’ARGENTO SAN LORENZO
VIANELLO LIBRI, 1998

The-work-of-the-silversmith's-Studio-San-Lorenzo-Milano---1995

1970-1995 THE WORK OF THE SILVERSMITH STUDIO SAN LORENZO MILANO
ELECTA, 1995